Nederlands Instituut van Psychologen - NIP geregistreerd

Arbeids- en Organisatie psycholoog NIP

Psychologie bestudeert gedrag, gedachten en emoties van de mens. Een psycholoog onderzoekt en verklaart met verschillende methoden, technieken en benaderingswijzen het menselijk functioneren.

Het NIP helpt en adviseert de psycholoog in het vinden van de juiste middelen op alle gebieden waar psychologen actief zijn.

De Arbeids- en Organisatiepsychologen van Talentem zijn NIP geregistreerd of werken onder auspiciën van een NIP psycholoog en bieden een positieve benadering bij het uitvoeren en de rapportage van het assessment. 

Onze psychologen richten zich op de talenten en krachten van mensen. Het is immers vooral van belang waar de mogelijkheden wél liggen.

De psychologen van Talentem zijn aangesloten bij het NIP: het Nederlands Instituut van Psychologen
www.talentem.nl

NIP geregistreerd

De psychologen van Talentem zijn NIP geregistreerd of werken onder auspiciën van een NIP psycholoog.

Het NIP bewaakt en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog. Hiervoor zijn verscheidene kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, zoals de NIP Registratie regelingen met kwaliteitscriteria waaraan alle ingeschreven psychologen moeten voldoen.

Een NIP-registratie laat de professionaliteit van de psycholoog zien en geeft vaak aan met welk deelgebied de psycholoog zich bezighoudt.

Contact | 085 -1304676

Verschillende deelgebieden

De psychologie bestaat uit een aantal verschillende deelgebieden. Zo houdt een neuropsycholoog zich met andere dingen bezig dan een forensisch psycholoog.

Bij Talentem werken Arbeids- en Organisatiepsychologen die NIP geregistreerd zijn. Zij zijn de professionals en deskundigen op het gebied van mensen, werk en organisaties.

Onze Arbeids- en Organisatiepsychologen zijn werkzaam op het gebied van bijvoorbeeld: 

  • assessment; 
  • beroepskeuze; 
  • coaching; 
  • training; 
  • werkstress.

Kortom, alles wat met arbeid te maken heeft.

Vakbekwaamheidseisen NIP

Kandidaten en opdrachtgevers moeten weten of zij te maken hebben met een deskundige en goed opgeleide psycholoog, waarbij vakinhoudelijke kwaliteit, psychologische dienstverlening en ethisch verantwoorde beroepsuitoefening van belang zijn. Het NIP stelt vakbekwaamheidseisen aan psychologen die zijn aangesloten bij het NIP.

NIP rechten en plichten

Door toepassing van de Beroepscode van het NIP is het voor de opdrachtgever, kandidaat en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten.

Rechten en plichten over het onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de kandidaat beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

NIP beroepscode

Psychologen die lid zijn van het NIP, houden zich aan de beroepscode van het NIP. De basisprincipes van het Nederlands Instituut van Psychologen zijn dat de psycholoog zich als volgt gedraagt:

  • verantwoordelijk;
  • integer;
  • respectvol;
  • deskundig.

De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

Psychologen NIP hebben een verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de kwaliteit van hun werk. Ze handelen zorgvuldig en professioneel.

Talentem Assessment Center

Contact assessment bureau Talentem:
085 - 130 4676  

assessment@talentem.nl

Waar in Nederland kan je assessments doen?
Overzicht per provincie.
www.talentem.nl

Geen ingewikkelde taal.
Geen gedoe.
Geen tierelantijnen.
Wel streven naar perfectie.
Dat is Talentem!


"Wij zijn positief verrast door Talentem! De contextbepaling die jullie bij het assessment doen geeft draagvlak binnen de organisatie. Bovendien is het van toegevoegde waarde voor het proces en de uitvoering. Het assessmentrapport is fijn en logisch opgebouwd en de teksten zijn prettig uitgelegd: jullie rapport bevat een kop en een staart! Het ‘schakelen’ met de psycholoog ging snel en prettig. Ik ga deze positieve ervaring delen met mijn collega's."
Jolien, HR adviseur


Meer klanten over Talentem

Talentem Groep B.V gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close