Assessment procedure Talentem

Uit welke stappen en onderdelen bestaat het assessment proces van Talentem?

Contextbepaling

Contextbepaling assessment

Tijdens de contextbepaling zal de psycholoog door middel van een gestructureerd interview de context van de vraagstelling inventariseren en vaststellen. Zo krijgt de psycholoog, zonder tussenkomst van een derde en dus ‘zonder ruis op de lijn’, een goed beeld van de vraagstelling.

Een goede vraagstelling is de basis voor een goed gebruik van het psychologisch onderzoek en de eventuele overige assessment instrumenten. Het vergroot de bruikbaarheid van het onderzoek en de psycholoog krijgt zicht op het gebruik van de resultaten van zijn onderzoek. Vervolgens wordt er informatie verzameld over de persoon en de functie. Veel gebruikte informatie bronnen hierbij zijn:

 • Functiebeschrijving
 • Competentieprofielen behorende bij de huidige functie of de vacature Curriculum vitae van de kandidaat
 • Informatie uit het kennismakingsgesprek
 • Aanvullende informatie van de opdrachtgever (mondeling, telefonisch of via de mail)

Op basis van de contextbepaling en de verzamelde informatie, wordt vervolgens vastgesteld welke assessment instrumenten het beste kunnen worden ingezet. De laatste stap in de voorbereiding van een assessment is het klaarzetten van de geselecteerde instrumenten.

Uitnodiging

Uitnodiging assessment

De kandidaat ontvangt van Talentem een uitnodiging per email om deel te nemen aan het assessment center op een nader te bepalen locatie.

Testen thuis

Testen thuis: invullen persoonlijkheids- en waardentesten

De eerste reeks tests bestaat uit vragenlijsten, die een indicatie geven van persoonlijkheids- en gedragskenmerken van de kandidaat. De kandidaat krijgt hierbij een aantal alternatieven, waarvan hij/zij het alternatief moet kiezen dat het beste bij hem/haar past. Er is hierbij dus geen sprake van één correct antwoord. Bij deze tests is in de meeste gevallen geen sprake van een tijdslimiet.

De kandidaat kan voorafgaand aan het bezoek bij Talentem deze reeks testen thuis of elders invullen.

Testdag

Assessment testdag: invullen capaciteitentesten

Deze testdag start met het ontvangen van de kandidaat en een inleidend gesprek. In dit gesprek krijgt de kandidaat verdere uitleg over het programma en worden de procedures rondom het assessment nader toegelicht. Bij Talentem vinden we het belangrijk dat de kandidaat in dit gesprek op zijn gemak wordt gesteld zodat deze ontspannen aan de tests kan beginnen. Na het inleidende gesprek wordt gestart met het invullen van de capaciteitentest(s).

Vervolgens vult de kandidaat een aantal capaciteitentesten in.

Diepte-interview

Assessment testdag: diepte-interview

Nadat alle testen ingevuld en geïnterpreteerd zijn wordt er een diepte-interview afgenomen. Tijdens het diepte-interview van de psycholoog met de kandidaat wordt – voor een zo objectief mogelijke ‘meting’ – aan de hand van een vaste vragenlijst een interview gehouden, waarin de persoonlijkheidskenmerken en de motivatie van de kandidaat verder uitgediept worden.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat, voor de objectiviteit van het onderzoek, de psycholoog dit diepte-interview het beste (separaat) kan afnemen zonder vooraf de uitslagen van testinstrumenten al te hebben geïnterpreteerd.

Het assessment wordt -na interpretatie van de testinstrumenten- afgesloten met een mondelinge terugkoppeling van de resultaten van het assessment. Bij Talentem wordt aan de mondelinge terugkoppeling veel aandacht besteed, omdat wij het belangrijk vinden dat de boodschap goed over komt bij de kandidaat.

Rapportage

Assessment rapportage

Nadat de kandidaat toestemming heeft gegeven, worden – indien gewenst – de hoofdlijnen van de resultaten van het assessment mondeling (meestal telefonisch) teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Naast de mondelinge terugkoppeling wordt er ook een uitgebreid schriftelijk testrapport opgesteld.

Onze visie is dat het assessmentrapport voor iedereen te begrijpen moet zijn. Geen moeilijke taal, maar gewoon to the point en duidelijk. Het rapporteren vindt plaats volgens een vast format, die de volgende onderdelen bevat:

 1. Vraagstelling
 2. Advies
 3. Assessment methode
 4. Samenvatting van de resultaten
 5. Conclusie
 6. Talenten
 7. Ontwikkeladvies
 8. Volledige resultaten

Nadat het testrapport is opgesteld wordt deze per email naar de kandidaat gestuurd.

Nadat de kandidaat toestemming heeft gegeven voor doorzending van de rapportage naar de opdrachtgever, wordt het rapport ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. De opdrachtgever krijgt hierbij de mogelijkheid aangeboden om tijdens een persoonlijk gesprek of telefonisch een toelichting te krijgen bij de schriftelijke rapportage.

Nabespreking

Nabespreking assessment

Nadat de opdrachtgever een assessment rapportage ontvangen heeft, wordt er een afspraak ingepland met de opdrachtgever en de psycholoog van Talentem. Deze afspraak vindt via Microsoft Teams plaats. Tijdens deze afspraak zal de psycholoog eventuele vragen beantwoorden en het advies uit het rapport mondeling nader toelichten.

Vorige stap
Volgende stap

Assessment locaties
Waar in Nederland kan je assessments doen?

Talentem hoofdkantoor
Assessmentbureau Zwolle

Grote Voort 293-A, 8041 BL Zwolle

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Almere

Mandela Plein 1, 1314 CG Almere

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Amersfoort

A1 Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Amstelveen

Van Heuven Goedhartlaan 13, 1181 LE Amstelveen

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Amsterdam

White Point Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Arnhem

Meester B.M. Teldersstraat 7, 6842 CT Arnhem

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Apeldoorn

Het Rietveld 55A, 7321 CT Apeldoorn

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Breda

Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Breukelen

De Corridor 5, 3621 ZA Breukelen

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Delft

Poortweg 4, 2612 PA Delft

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Den Bosch

Bastion Willemsplein 2, 5211 AK ’s-Hertogenbosch

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Den Haag

Jan Pieterszoon Coenstraat 7, 2595 WP The Hague

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Deventer

Staverenstraat 15, 7418 CJ Deventer

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Diemen

Dalsteindreef 141, 1112 XJ Diemen

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Eindhoven

Flight Forum 40 Begane Grond, 5657 DB Eindhoven

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Enschede

Capitool 10, 7521 PL Enschede

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Gouda

Kampenringweg 45, 2803 PE Gouda

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Groningen

Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Hilversum

Olympia 2D, 1213 NT Hilversum

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Hoofddorp

Azura Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Kampen

Berklaan 2, 8262 BK Kampen

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Leiden

Mendelweg 32, 2333 CS Leiden

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Maastricht

Randwyck Robert Schumandomein 2 Begane Grond &, 2de Verdieping, 6229 ES Maastricht

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Nieuwegein

Nevelgaarde 8, 3436 ZZ Nieuwegein

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Nijmegen

Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Roermond

Looskade 20, 6041 LE Roermond

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Rotterdam

Rotterdam Airportplein, Airport 22, 1ste verdieping, 3045 AP Rotterdam

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Rijswijk

Einsteinlaan 28, 2289 CC Rijswijk

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Tiel

Laan van Westroijen 6, 4003 AZ Tiel

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Tilburg

Hart van Brabantlaan 12-14, 5038 JL Tilburg

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Utrecht

Papendorpseweg 75, 3528 BJ Utrecht

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Vianen

Lange Dreef 11, 4131 NJ Vianen

Lees meer
Talentem kantoor
Assessmentbureau Zoetermeer

Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer

Lees meer