WAB - Wet Arbeidsmarkt in Balans gevolgen HR

Belangrijkste gevolgen van de WAB op een rijtje

Talentem 6 juni 2019. Vorige week heeft Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet treedt (zeer waarschijnlijk) per 1 januari 2020 in werking en kan grote gevolgen hebben voor (het HR-beleid van) je organisatie.

Talentem zet de belangrijkste gevolgen van de WAB voor je op een rijtje en geeft je op deze pagina een korte toelichting:

 1. Oproepkrachten moeten na 12 maanden aanbod krijgen voor vaste arbeidsovereenkomst. 
 2. Versoepeling van het ontslagrecht. 
 3. Werknemers krijgen weer na drie jaar recht op een vast contract.
 4. Wijziging berekening van de transitievergoeding.
 5. Payrollwerknemers minder lang inzetbaar.
 6. Wijzigingen te betalen WW-premies.

Oproepkrachten moeten door WAB na jaar aanbod krijgen voor vaste arbeidsovereenkomst

 • Je moet oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract jaarlijks een aanbod doen voor een vast arbeidscontract. 
  - Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden.
  - Bij seizoenswerk kan in cao-afspraken worden afgeweken van de WAB-regels voor oproepovereenkomsten.
  - De contract vorm (oproepovereenkomst) moet op de salarisstrook van de werknemer opgenomen worden.
 • Een oproepkracht moet straks minimaal vier dagen van tevoren oproepen worden (in de cao kan hiervan worden afgeweken). 
 • Een werknemer is onder de WAB verplicht gehoor te geven aan een oproep.

Om de mogelijke nadelige gevolgen van de WAB met nulurencontracten of min-maxcontracten te takkelen geven we een aantal mogelijke HR oplossingen.

Contact opnemen met Talentem

Werknemers krijgen door WAB weer na drie jaar recht op een vast contract

Nu hebben werknemers na twee jaar recht op een vast contract, onder de WAB wordt dit weer drie jaar.

WAB Wet arbeidsmarkt in balansWat blijft is dat een werkgever binnen die periode maximaal driemaal een tijdelijke overeenkomst met een werknemer mag afspreken voordat er recht op een vast contract ontstaat.

WAB: wijziging berekening van de transitievergoeding

 • Een werknemer krijgt van het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding bij ontslag. Op dit moment moet een medewerker minimaal twee jaar in dienst zijn om recht te hebben op de transitievergoeding. 
 • Ook al is een werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest, onder de WAB bouwt hij geen hogere transitievergoeding meer op.

Versoepeling van het ontslagrecht makkelijker door WAB 

Ontslag wordt makkelijker. Werkgevers hebben na intreding van de WAB nog altijd een redelijke grond voor ontslag nodig, maar ontslag wordt mogelijk met een optelsom van redenen. Door de introductie van de cumulatiegrond (de i-grond) kan een werkgever bij het indienen van een ontbindingsverzoek bij de rechter straks verschillende ontslaggronden met elkaar combineren.

Wijzigingen te betalen WW-premies door WAB 

 • Werknemers met een vast contract: hiervoor gaan lagere WW-premies gelden 
 • Werknemers met een flexibel contact: hiervoor gaan hogere WW-premies gelden

Payrollwerknemers door WAB minder lang inzetbaar

Door de WAB is het voor payrollbedrijven straks niet meer mogelijk om gebruik te maken van de ruimere ketenbepaling zoals die geldt voor de uitzendbranche (maximaal zes in plaats van drie tijdelijke contracten).

Werkgevers die met payrollwerknemers werken kunnen onder de WAB minder lang gebruik maken van dezelfde payrollwerknemer, tenzij deze werknemer een vast contract met het payrollbureau krijgt.

Zoals het nu lijkt komt er vanaf 1 januari 2021 een verplichting voor payrollbedrijven om voor een adequate pensioenregeling te zorgen voor payrollwerknemers. De payrollwerknemer moet dan een pensioenregeling krijgen die vergelijkbaar is met werknemers van de inlenende werkgever of in de betreffende sector.

Mogelijke toekomstige wijzigingen WAB

De Commissie Borstlap komt later dit jaar met zijn visie op de arbeidsmarkt. Mogelijk leidt dit tot toekomstige wetwijzigingen met betrekking tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans / WAB.

Blog: WAB niet van deze tijd!

Talentem directeur Marcel Tillema schrijft in een blog dat de WAB niet van deze tijd is. Om deze blog te lezen of erop te reageren klik je hier.

HR advies nodig over de WAB en de gevolgen voor jullie organisatie?

De interim HR professionals van Talentem helpen je graag met advies over- en de implementatie van het nodige aangaande de WAB - Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Welke uitdaging je ook hebt, wij lossen het op! Onze visie: Wij zorgen gewoon voor de beste interim HR professional voor jouw bedrijf.

Contact

Talentem interim HR advies 
085 - 130 4676
info@talentem.nl  

Geen ingewikkelde taal.
Geen gedoe.
Geen tierelantijnen.
Wel streven naar perfectie.
Dat is Talentem!


"Wij zijn positief verrast door Talentem! De contextbepaling die jullie bij het assessment doen geeft draagvlak binnen de organisatie. Bovendien is het van toegevoegde waarde voor het proces en de uitvoering. Het assessmentrapport is fijn en logisch opgebouwd en de teksten zijn prettig uitgelegd: jullie rapport bevat een kop en een staart! Het ‘schakelen’ met de psycholoog ging snel en prettig. Ik ga deze positieve ervaring delen met mijn collega's."
Jolien, HR adviseur


Meer klanten over Talentem

Talentem Groep B.V gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close