Stresstest assessment

Stressbestendigheid meten: stresstest assessment Talentem

Eén van de belangrijkste competenties in veel verschillende functies is stressbestendigheid, dit is meetbaar doormiddel van een stress test. Bij Stressbestendigheid gaat het om het vermogen om goed met hoge werkdruk of spanning om te kunnen gaan en ondanks stress goed te blijven functioneren.

Onderzoek toont aan dat stressbestendigheid nauw in verband staat met competenties zoals vastberadenheid, vasthoudendheid, ijver en stevig in de schoenen staan.

Stressbestendigheid is ontwikkelbaar. Je kan leren beter te plannen of prioriteiten te stellen. Je kan je zelfvertrouwen opbouwen of leren minder gevoelig te zijn voor prikkels uit je omgeving. Hoe stressbestendig ben jij?

Stresstest: Talentem helpt je graag jouw stressbestendigheid, of die van je werknemers, in kaart te brengen. Met onze stresstest kom je er gemakkelijk achter hoe goed je tegen stress kan en hoe jij je stressbestendigheid kan verbeteren.

Waarom stresstest assessment 

Er worden hoge eisen aan werknemers gesteld. Bij sommige functies komen strakke deadlines en een hoge werkdruk kijken. In dit geval is het cruciaal dat werknemers hiermee om kunnen gaan, zodat ze plezier in hun werk houden en niet uitvallen.

Stresstest assessment. Talentem assessments

In bijvoorbeeld de bouwsector eisen opdrachtgevers met regelmaat van bouwbedrijven en aannemers dat de betrokken medewerkers met goed gevolg hebben deelgenomen aan een stresstest assessment.

Een stresstest, ook wel stressbestendigheidstest genoemd, kan cruciale informatie leveren in functies waarbij je:

 • veel belangrijke deadlines hebt en prioriteiten moet stellen;
 • een hoge werkdruk hebt;
 • ook bij tegenslag het hoofd koel moet houden;
 • met klachten om moet kunnen gaan;
 • onrust in het team hebt.

In het stresstest assessment vertalen wij deze functietaken naar de kwaliteiten en competenties die de kandidaat nodig heeft om de functie goed uit te kunnen voeren. Wij kijken naar de talenten en ontwikkelgebieden van de kandidaat om een uitspraak te doen over zijn of haar geschiktheid en waar het ontwikkelproces zich het beste op kan richten.

Het is van belang dat deze professionals op de juiste plek terecht komen en de mogelijkheid hebben het beste uit zichzelf te halen en zich verder te blijven ontwikkelen. De stresstest, het stressbestendigheidsassessment van Talentem, geeft daarbij houvast. Met behulp van kwalitatief hoogwaardige, valide tests geven we je een overzicht van de capaciteiten, competenties en ontwikkelgebieden van de werknemer. Zo kun jij de beste keuze maken, of het nu om een selectie-, loopbaan-, of om een ontwikkelvraagstuk gaat.

Contraproductief werkgedrag

Stress op de werkvloer bij een individu kan het gevolg zijn van contraproductief werkgedrag van collega's, maar stress bij een individu kan juist ook contraproductief werkgedrag bij collega's veroorzaken.

Contraproductief werkgedrag  is een verzamelnaam voor werkgedrag dat tegen het belang van de organisatie in gaat en dat de werksfeer ondermijnt. Voorbeelden zijn ongeoorloofde afwezigheid, pesten, kwaadspreken, manipuleren, schelden, diefstal, intimidatie en sabotage.

Het stresstest assessment van Talentem meet tendensen bij kandidaten, die contraproductief werkgedrag kunnen ervaren of veroorzaken op basis van diverse persoonlijkheidskenmerken.

Waar kijkt het stresstest assessment naar

Talentem levert maatwerk. Waar ons assessment precies naar kijkt, hangt daarom altijd af van de specifieke vraagstelling, de functie en de organisatie.

Over het algemeen is de stresstest bedoeld om een goed beeld te krijgen van de omgang van de kandidaat met negatieve emoties als stress, werkdruk en spanning. Het psychologisch onderzoek richt zich daarom op persoonlijkheidskenmerken als de reactie van de kandidaat op stressvolle situaties, faalangst, risico op disfunctioneel gedrag, integriteit, gedrevenheid en consciëntieusheid. Dit zijn de belangrijkste indicatoren van stressbestendigheid.

De volgende vraagstellingen, en meer, kunnen worden beantwoord met de stressbestendigheidstest: 

 • Is de kandidaat voldoende in staat om met stressvolle situaties en hoge werkdruk om te gaan? 
 • Kan de kandidaat het hoofd koel houden bij tegenslagen? 
 • Welke mate van werkdruk en stress kan de kandidaat aan zonder het werkplezier te verliezen? 
 • Hoe reageert de kandidaat op stressvolle situaties? 
 • Hoe georganiseerd en ordelijk is de kandidaat van nature?

Soorten stresstest assessments

Het doel van de stresstest / stressbestendigheidstest hangt uiteraard af van de specifieke vraagstelling. In het geval van een selectie vraagstuk onderzoeken we, naast stressbestendigheid, op wat voor niveau de kandidaat denkt en werkt, welke capaciteiten en competenties hij of zij bezit en hoe goed de kandidaat bij de functie en de organisatie past.

Wanneer het om een ontwikkelvraagstuk gaat, zullen we niet alleen op zoek gaan naar de stressbestendigheid van de kandidaat, maar ook zijn of haar sterke en zwakke kanten. We kijken waar de leerpunten zitten en geven advies over ontwikkelgebieden. Ook doen we een uitspraak over hoe de talenten van deze werknemer het beste binnen de organisatie benut kunnen worden.

Bij een loopbaanvraagstuk kijken we binnen het stresstest assessment eveneens naar de sterke en zwakke kanten van de kandidaat. Hierbij richten we ons er in dit geval op een objectief beeld te vormen van carrièremogelijkheden en eventuele volgende stappen. De stressbestendigheid vormt hierbij een cruciaal onderdeel van het advies. Het loopbaanassessment wordt bijvoorbeeld vaak ingezet bij een verandering van functie of werkgever.

Welke type assessment je ook kiest, we geven altijd een concrete en eenduidige conclusie over de stressbestendigheid van de kandidaat. Daarnaast geven we altijd een advies over welke gebieden de ontwikkeling van de kandidaat zich het beste op kan richten.

Stresstest assessment onderzoek en rapportage

Talentem levert maatwerk bij assessments. Daarom hangt de vormgeving van het onderzoek en de rapportage altijd af van de specifieke vraag- en doelstellingen. Hier houden we rekening mee in het assessment. We bepalen deze vormgeving dan ook in overleg met jou en je organisatie.

Om je toch een idee te geven, volgt hier een overzicht van onderdelen die over het algemeen in een stresstest aan bod komen.

 • De capaciteiten en competenties van de kandidaat; 
 • De persoonlijkheid en gedrevenheid, inclusief een beeld van hoe de kandidaat met stress en werkdruk omgaat; 
 • De talenten, valkuilen en uitdagingen, inclusief een advies over hoe hier het beste mee omgegaan kan worden en op welke ontwikkelgebieden de focus moet liggen;
 • In hoeverre de kandidaat last heeft van faalangst, bezorgdheid en andere negatieve emoties die een goede prestatie in de weg kunnen staan; 
 • Het risico op disfunctioneel gedrag op de werkvloer; 
 • In het geval van een selectie assessment: een advies over de geschiktheid van de kandidaat en hoe goed hij of zij bij de functie en de organisatie past; 
 • In het geval van een ontwikkelassessment: een overzicht van de ontwikkelgebieden en het ontwikkelpotentieel van de werknemer, inclusief een advies over de vervolgstappen voor de professionele ontwikkeling; 
 • In het geval van een loopbaanassessment: een advies over mogelijke volgende stappen in de carrière van de kandidaat, waardoor hij of zij met een goed gevoel kan doorgroeien.

Assessment bureau Talentem

Contact Assessment Center:
085 - 130 4676
assessment@talentem.nl

Waar in Nederland kun je onderwijs assessments doen?
Onderwijs assessment Talentem

Thuis assessment Talentem

Assessments vanuit huis

Naast onze reguliere assessments, waarbij de kandidaat naar een locatie van Talentem komt, biedt Talentem ook de mogelijkheid van Assessments vanuit huis, zodat de kandidaat een assessment vanuit huis kan doen.

Geen ingewikkelde taal.
Geen gedoe.
Geen tierelantijnen.
Wel streven naar perfectie.
Dat is Talentem!


"Wij zijn positief verrast door Talentem! De contextbepaling die jullie bij het assessment doen geeft draagvlak binnen de organisatie. Bovendien is het van toegevoegde waarde voor het proces en de uitvoering. Het assessmentrapport is fijn en logisch opgebouwd en de teksten zijn prettig uitgelegd: jullie rapport bevat een kop en een staart! Het ‘schakelen’ met de psycholoog ging snel en prettig. Ik ga deze positieve ervaring delen met mijn collega's."
Jolien, HR adviseur


Meer klanten over Talentem

Talentem Groep B.V gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close