Interim HR adviseur / HR Manager - Profiel John

John - interim HR adviseur / manager

Mijn profiel en stijl als interim HR professional

Ik ben inzetbaar als interim HR manager en interim HR adviseur.

Mijn profiel en stijl als interim HR professional:

 • Organisatiegericht
 • Pragmatisch
 • Resultaatgericht.

Beschikbaarheid

 • 40 uren per week

Werkgebied

 • Geheel Nederland

HR interim ervaring in de sectoren

 • Publieke sector
 • Private sector

Geschikt voor type interim HR opdrachten

 • Operationeel/Tactisch
 • Tactisch/Strategisch.

Mijn managementstijl

Mijn aanpak en werkwijze kenmerkt zich door onafhankelijkheid, een pragmatische en resultaatgerichte insteek met een ‘hands-on’ mentaliteit, daadkracht, uitstekende communicatieve vaardigheden en het snel analyseren van situaties met oog voor de diversiteit aan belangen. Ik ben hierin een people-manager en teamspeler die anderen inspireert, maar die daarbij wél steeds resultaatgericht blijft. Daarbij mag de opdrachtgever tevens rekenen op mijn grote inzet, loyaliteit, betrouwbaarheid en een super flexibele dienstverlening.

Opleiding

 • HBO (Arbeidsverhoudingen en Personeelswerk)

Type HR interim opdrachten

 • Tijdelijke vervanging van de eigen HR professional; 
 • Terugdringing ziekteverzuim; 
 • Afhandelen van (dis)Functioneringstrajecten; 
 • Formatie-/Bezetting in lijn brengen; 
 • Updaten en het voor de gebruikers op een pragmatische en praktische wijze inzichtelijk maken van de HR processen; 
 • Reorganisatie- en Organisatiewijzigingstrajecten; 
 • Vormgeven/Updaten (maatwerk) HR beleid en Handboek Personeel.

Het te bereiken resultaat

Het resultaat dat ik in mijn opdrachten wil behalen, is het komen tot een (nog) efficiënt(er) werkende en klantgerichte (HR)organisatie, waarin de lijnverantwoordelijken hun (aan)sturende werkzaamheden op het arbeidsvoorwaardelijke/ rechtspositionele vlak ten opzichte van hun medewerkers als manager correct en in lijn met o.a. de organisatiemissie en -visie kunnen uitvoeren. Daarbij dienen de binnen de organisatie gehanteerde HRM-processen, de managers en medewerkers in staat te stellen om nog meer werkplezier te verkrijgen, doordat zij uitgedaagd worden tot een steeds verdere ontplooiing van hun talenten en inzetbaarheid.

Uitgebreide beschrijving HR interim opdrachten

 • Ik adviseer als Adviseur HR het (lijn)management ten aanzien van operationele en tactische HR vraagstukken, maar ook t.a.v. onderwerpen zoals de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. De (lijn)managers zijn voor mij dan ook mijn klanten, die ik – binnen de gestelde kaders van de opdracht – zo goed mogelijk en op een praktische en pragmatische wijze bedien/laat bedienen, waardoor zij dit op hun beurt ook kunnen doen naar hun medewerkers. Ik tracht in de uitvoering van mijn opdrachten dan ook altijd voorwaardenscheppend aan en richtinggevend voor de (lijn)managers en de medewerkers in de organisatie te zijn. Dit zodat zij in staat zijn om in de uitvoering van de door hen uit te voeren werkzaamheden een steeds hoger service- en resultaatgericht niveau te bereiken.
 • Ik adviseer daarnaast in de hoedanigheid van Business Partner HR het hoger management op het tactische en strategische niveau in zowel complexe kleinschalige transitie- en innovatieprojecten, als ook in meer grootschalige en integrale (re)organisatietrajecten. De rol die ik hierbij inneemt is die van HRM kennisoverdrager, sparringpartner en adviseur, maar ik schuw daarbij zeer zeker ook niet om ook operationeel bij te dragen.
 • Ik houd mij in de hoedanigheid van Projectmanager HR onder andere bezig met het creëren van voldoende draagvlak voor het project, het plannen van het project, de (mede) aansturing en de coördinatie van de projectmedewerkers, de (mede) uitvoering van het project, als ook het afbouwen van het project (incl. ruimte voor een evaluatieproces).

Interim HR bureau Talentem

Interim HR professional John
085 - 130 4676 
john@talentem.nl

Geen ingewikkelde taal.
Geen gedoe.
Geen tierelantijnen.
Wel streven naar perfectie.
Dat is Talentem!


"Wij zijn positief verrast door Talentem! De contextbepaling die jullie bij het assessment doen geeft draagvlak binnen de organisatie. Bovendien is het van toegevoegde waarde voor het proces en de uitvoering. Het assessmentrapport is fijn en logisch opgebouwd en de teksten zijn prettig uitgelegd: jullie rapport bevat een kop en een staart! Het ‘schakelen’ met de psycholoog ging snel en prettig. Ik ga deze positieve ervaring delen met mijn collega's."
Jolien, HR adviseur


Meer klanten over Talentem

Talentem Groep B.V gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close