Assessment een momentopname?

Is de uitslag van een assessment een momentopname?

Is de uitslag van een assessment een momentopname? Nee en een beetje ja!

Allereerst onze visie en mensbeeld: ieder mens is uniek gemaakt en heeft een doel en een taak op aarde. Een bepaald talent. De ene mens heeft andere of meer talenten dan de ander. Dat is niet erg, iedereen is uniek! Je hebt dus een bepaald pakket aan talenten meegekregen en in de basis geldt: hier heb je het nu eenmaal mee te doen. Dat neemt niet weg dat je je uiteraard wel kan ontwikkelen.

We leggen hieronder verder uit of de uitslag van een assessment nou wel of niet een momentopname is.

Valide assessmenttesten

Belangrijke opmerkingen bij onze uitleg en context op deze pagina: de uitleg van Talentem is alleen van toepassing indien er bij een assessment valide assessmenttesten ingezet worden en deze testen door een psycholoog geïnterpreteerd worden.

Er zijn namelijk nogal wat meetinstrumenten die niet of minder valide zijn. Ook komt het voor dat er testen worden ingezet die niet passen bij de context, vraag en/of het doel van het assessment.

Talentem zet bij assessments testen in die kwalitatief hoogwaardig en valide zijn. Daarnaast werken wij evidence based. Evidence based wil zeggen: het uitvoeren van een handeling door een psycholoog op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op wetenschappelijk psychologisch test- en bewijsmateriaal, in combinatie met de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Intelligentietest bij assessment een momentopname?

Is de uitslag van intelligentietesten bij assessments een momentopname? De uitslag van een intelligentietest is het meest valide en vaststaand onderdeel van een assessment.

Kennisniveau en intelligentieniveau zijn twee totaal verschillende talenten: je kan je kennisniveau ontwikkelen (algemene ontwikkeling), maar je intelligentieniveau verandert door de jaren heen niet of nauwelijks. Door opleiding en training kan je het intelligentieniveau slechts enkele procenten verbeteren. Je kan daarentegen wel meer kennis vergaren door training en opleiding.

De uitslag van een intelligentietest is dus zeker geen momentopname.

Assessment een momentopname?
Talentem assessments.
www.talentem.nl

Persoonlijkheidstesten bij assessment een momentopname?

Zijn de uitslagen van persoonlijkheidstesten en waardentesten bij assessment een momentopname?

Sommige ‘live events’, zoals kinderen krijgen of ingrijpende veranderingen in je leven kunnen je persoonlijkheid en/of waarden (enigszins) doen veranderen. Daar staat tegenover dat 50 tot 80 procent van je persoonlijkheid genetisch bepaald is: dat is dus wie je bent met je aanleg en je talenten.

Omdat je persoonlijkheid grotendeels genetisch bepaald is, is je karakter daarom ook nauwelijks veranderbaar. Zo komt het bijvoorbeeld niet tot zelden voor dat een zeer introvert persoon jaren later een zeer extrovert persoon wordt en visa versa.

Dus, de uitslag van persoonlijkheidstesten zijn voor een groot deel vaststaand en voor een klein deel een momentopname.

Gedrag bij assessment een momentopname?

Is de voorspelling over je gedrag bij assessment een momentopname? Wie je bent; je intelligentieniveau, persoonlijkheid en waarden wordt gemeten tijdens een assessment. Wat je doet; je gedrag is voor een groot deel afhankelijk van wie je bent en de omgeving waarin je op dat moment bent. 

De meeste emotie gestuurde gedragingen zijn goed veranderbaar en trainbaar. Alle andere persoonlijkheidseigenschappen zijn, omdat ze grotendeels genetisch bepaald zijn, nauwelijks veranderbaar.

Oftewel, je gedrag, dat beoordeeld wordt tijdens een assessment, is deels een momentopname en deels niet.

Ontwikkeling en gedragsverandering door training en coaching

Als je intelligentie, persoonlijkheid en waarden voor een groot deel genetisch bepaald zijn, hoe kan je dan werken aan ontwikkeling en aan gedragsverandering?

Uiteraard kan je werken aan je kennisniveau door bijvoorbeeld je vakkennis te vergroten.

Als je je wilt ontwikkelen dan kan je met name ook aan je gedrag werken en/of leren om te gaan met wie je bent, hoe je je gedraagt, hoe je hiermee om kunt gaan en hoe je beter kunt worden in dat wat je doet of wilt gaan doen. Je kunt 'dingen' aanleren en afleren. Daarom zijn er veel kennis- en vaardigheidstrainingen die je kunnen helpen bij je persoonlijke ontwikkeling.

Individuele coaching is ook een uitstekend hulpmiddel om een gewenste ontwikkeling en/of gedragsverandering te realiseren. Ook kan coaching en/of training van een groep (bijvoorbeeld een MT) of afdeling gewenst zijn. In dit geval zal de oorzaak van een vraag- of probleemstelling vaak ten grondslag liggen aan (on)gewenst gedag.

Talentem helpt teams en individuen door middel van training en coaching om gewenste gedragsveranderingen te realiseren.

Interpretatie, conclusie en advies assessmentrapport een momentopname?

In een assessmentrapport zal je intelligentieniveau, persoonlijkheid, waarden en je gedrag, na interpretatie, worden vastgesteld, beschreven en toegelicht.

De weergegeven testonderdelen in een assessmentrapportage zijn voor het grootste deel vaststaand en geen momentopname.

De interpretatie t.b.v. het advies en de conclusie zijn deels wél een momentopname: bij elk assessment geldt dat de context van de vraagstelling mede de uitslag van het assessment bepaalt. Dus in zekere zin is elk assessment een momentopname, de scores van de testen daarentegen zijn geen momentopname.

Slotconclusie Talentem

Wie je bent is grotendeels genetisch bepaald: je bent wie je bent, met je eigen pakket aan valkuilen en talenten. Iedereen is uniek, jij dus ook! Je kan ervoor kiezen om je valkuilen 'te laten voor wat het is' en om je talenten 'te begraven'. Mooier is om met jezelf aan de slag te gaan door te (af)leren en je talenten te ontwikkelen.

Bij Talentem zijn we geïnteresseerd in mensen en talenten. De ene mens heeft andere of meer talenten dan de ander, dat is niet erg, iedereen is uniek! Wij houden van mensen die hun talenten willen benutten en ontwikkelen. Daarom kiezen we bij Talentem voor een positieve benadering bij het uitvoeren van assessments en/of bij coaching van individuen en teams. Het is vooral van belang om met elkaar te ontdekken waar de mogelijkheden wél liggen.

Wil je als individu of organisatie werken aan je persoonlijke- en/of organisatieontwikkeling? Door een steentje bij te dragen met ons pakket aan kennis en talenten helpt Talentem je graag!

Contact opnemen met Talentem

085 -130 4676
info@talentem.nl
Alle contactgegevens Talentem

Geen ingewikkelde taal.
Geen gedoe.
Geen tierelantijnen.
Wel streven naar perfectie.
Dat is Talentem!


"Wij zijn positief verrast door Talentem! De contextbepaling die jullie bij het assessment doen geeft draagvlak binnen de organisatie. Bovendien is het van toegevoegde waarde voor het proces en de uitvoering. Het assessmentrapport is fijn en logisch opgebouwd en de teksten zijn prettig uitgelegd: jullie rapport bevat een kop en een staart! Het ‘schakelen’ met de psycholoog ging snel en prettig. Ik ga deze positieve ervaring delen met mijn collega's."
Jolien, HR adviseur


Meer klanten over Talentem

Talentem Groep B.V gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close