Interim HR begeleiding bij fusie en overname

Voorkom het mislukken van je fusie en overname

Sinds 2017 stijgt het aantal fusies en overnames. Vergroten van het marktaandeel en het benutten van synergiën zijn meer dan eens de beoogde effecten. Toch is het nog steeds zo dat in 70 tot 90% van de gevallen de betreffende fusie of overname mislukt. Het beoogde effect wordt helemaal niet, of met veel moeite en vertraging bereikt.

Bij Talentem weten we dat een fusie of overname alleen lukt wanneer het hele traject met zowel de juiste kennis van zaken, als ook met het juiste gevoel wordt bestuurd.

Grip op de harde en zachte aspecten

De redenen voor een mislukte fusie of overname ligt in de regel niet in de operationele, financiële of contractuele complexiteit ervan. De achilleshiel bij een fusie of overname, ligt op het vlak van de culturele, intermenselijke aspecten.

HR interim begeleiding bij fusie en overname.

Andere overtuigingen over hoe manager en medewerker met elkaar om moeten gaan, andere zienswijzen op medezeggenschap, een ander arbeidsethos of de vaak verborgen angst voor het “stelen van onze kennis”. Deze aspecten vergen specifieke kennis en soft skills om ze succesvol te kunnen managen. De HR interim professionals van Talentem hebben die.

Contact | 085 - 1304676

HR interim begeleiding van Talentem bij fusie en overname

De begeleiding van de interim HR professionals van Talentem onderscheidt zich door aandacht voor zowel de harde én de zachte kant van een succesvolle fusie of een overname.

Aan de harde kant kun je erop vertrouwen dat wij weten welke rechten en plichten voortvloeien uit bijvoorbeeld overgang van onderneming, het opvolgend werkgeverschap, de Wet op de Ondernemingsraden, et cetera.

Aan de zachte kant weten wij hoe we verschillende karakters en bedrijfsculturen complementair aan elkaar maken en bij elkaar brengen zodat “alle neuzen dezelfde kant op wijzen”.

Maatwerk fusie en overname interim HR advies Talentem

Interim HR adviesbureau Talentem staat voor maatwerk bij fusie en overname. We oriënteren onze acties op je behoefte in de situatie waarbij je ons betrekt. Uit onze ervaring sprekend, weten onze interim HR professionals dat dit maatwerk een aantal vaste onderdelen zal bevatten:

 • Een omvattend plan van aanpak.
  In deze overall “road map” beschrijven we wat, wanneer door wie moet worden geregeld, wie waarbij betrokken en waarover geïnformeerd moet worden. Zo zorgen we er niet alleen voor de noodzakelijke volledigheid, maar beperken we dubbel werk en voorkomen we hiaten of blinde vlekken. Bij Talentem vinden het normaal dat dit plan van aanpak, inclusief de bijbehorende stakeholder analyse, tijdelijk een geïntegreerd onderdeel wordt van de totale bedrijfsvoering.
 • Een soepele medezeggenschapsprocedure.
  In die situaties waar een Ondernemingsraad aanwezig is, kunnen wij de adviesaanvraag conform Artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden vorm geven en het adviestraject begeleiden. In voorkomende gevallen kunnen wij eveneens de afstemming met vakbonden verzorgen. Ook kunnen wij er voor zorgen dat eventuele andere medezeggenschapsorganen op een passende manier in de besluitvorming worden betrokken.
 • Een cultuur scan en harmonisering.
  We brengen de geldende cultuur met de waarden en normen van de samen te brengen organisaties scherp in kaart. Met een set aan concrete maatregelen benutten we de overeenkomsten en overbruggen we de verschillen zodat er niet alleen “in het organigram”, maar ook tussen de samenwerkende mensen een nieuwe eenheid ontstaat.
 • Geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden.
  In die gevallen waar van meerdere organisaties één moet worden gemaakt, is het zaak te zorgen voor een goede onderlinge uitwisselbaarheid van medewerkers, gelijkwaardige beloningen en een goede bestuurbaarheid van de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. In dit onderdeel van een fusie of overname, bieden de HR interim specialisten van Talentem de vereiste kennis van de betreffende wetten en voorschriften. Daarnaast zijn zij in staat om bestaande rechten van individuele medewerkers in lijn te brengen met de collectieve behoeften en kaders van de nieuwe organisatie.

HR bureau Talentem
HR interim en HR advies

085 - 130 4676 
info@talentem.nl  

Geen ingewikkelde taal.
Geen gedoe.
Geen tierelantijnen.
Wel streven naar perfectie.
Dat is Talentem!


"Wij zijn positief verrast door Talentem! De contextbepaling die jullie bij het assessment doen geeft draagvlak binnen de organisatie. Bovendien is het van toegevoegde waarde voor het proces en de uitvoering. Het assessmentrapport is fijn en logisch opgebouwd en de teksten zijn prettig uitgelegd: jullie rapport bevat een kop en een staart! Het ‘schakelen’ met de psycholoog ging snel en prettig. Ik ga deze positieve ervaring delen met mijn collega's."
Jolien, HR adviseur


Meer klanten over Talentem

Talentem Groep B.V gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close