Assessment leraar primair onderwijs

Assessment leraar primair onderwijs Talentem

Het assessment leraar primair onderwijs van Talentem is speciaal opgesteld voor de selectie en ontwikkeling van leraren in het primair onderwijs.

Dit assessment richt zich specifiek op competenties en capaciteiten die in het primair onderwijs van belang zijn. Deze vorm van assessment kan ingezet worden voor verschillende typen onderwijs op de basisschool. Dus wat je vraagstelling of vacature ook is, Talentem helpt jou en je organisatie graag verder.

De opbouw van een assessment hangt altijd af van de doelstelling. In het basisonderwijs worden de volgende soorten assessment het vaakst gebruikt:

Vragen en aanleiding assessment leraar primair onderwijs

Hieronder lees je een aantal voorbeelden van vragen die aan Talentem worden gesteld en die vaak de aanleiding zijn voor het assessment leraar primair onderwijs:

 • Is ‘onze’ leraar / ben ik toe aan de volgende stap? Bijv. kan ik, hij of zij de taken en verantwoordelijkheden aan die horen bij de volgende stap (leraar 10, naar 11, naar 12) 
 • We hebben een sollicitant voor een bepaalde vacature. Is hij of zij geschikt? Past hij zij binnen het team? Past hij zij bij onze cultuur, normen en waarden? 
 • Eén van onze leraren functioneert niet optimaal, waar kan dit aan liggen? Hoe kunnen we hem / haar helpen?
 • Welke ontwikkeling kan de leraar doormaken? Aan welke vaardigheden moet en kan hij of zij werken en op welke manier? Waar ligt haar of zijn plafond?

Assessment leraar primair onderwijs Talentem

Waarom assessment leraar primair onderwijs

Het onderwijs stelt hoge eisen aan leraren. De leraar heeft veel verantwoordelijkheden, zoals voor het didactische en pedagogische proces in de klas, het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen en het evalueren en bijstellen van lesmethoden en -programma’s. In het primair onderwijs moet de leraar in staat zijn activiteiten voor de eigen klas te organiseren, rekening te houden met onderwijsbehoeften van individuele leerlingen en de ontwikkeling van leerlingen te volgen en hierop in te spelen.

In het assessment leraar primair onderwijs vertalen wij deze functietaken naar de kwaliteiten en competenties die de kandidaat nodig heeft om de functie goed uit te kunnen voeren. Wij kijken naar de talenten en ontwikkelgebieden van de kandidaat om een uitspraak te doen over zijn of haar bekwaamheid en ontwikkelproces als leraar in het primair onderwijs.

Het is van groot belang dat deze professionals op de juiste plek terecht komen en de mogelijkheid hebben het beste uit zichzelf te halen en zich verder te blijven ontwikkelen. Het leraren assessment primair onderwijs van Talentem geeft daarbij houvast. Met behulp van kwalitatief hoogwaardige, valide tests geven we je een overzicht van de capaciteiten, competenties en ontwikkelgebieden van de leraar. Zo kun jij de beste keuze maken, of het nu om een selectie-, loopbaan-, of om een ontwikkelvraagstuk gaat.

Doel van het leraren assessment

Het doel van het leraren assessment primair onderwijs hangt uiteraard af van de specifieke vraagstelling. In het geval van een selectie vraagstuk onderzoeken we op wat voor niveau de kandidaat denkt en werkt, welke capaciteiten en competenties hij of zij bezit en hoe goed de kandidaat bij de functie en school past.

Wanneer het om een ontwikkelvraagstuk gaat, zullen we op zoek gaan naar de sterke en zwakke kanten van de leraar. We kijken waar de leerpunten zitten en geven advies over ontwikkelgebieden. Ook doen we een uitspraak over hoe de talenten van deze leraar het beste binnen de school benut kunnen worden.

Bij een loopbaanvraagstuk kijken we binnen het leraren assessment eveneens naar de sterke en zwakke kanten van de kandidaat. Hierbij richten we ons er in dit geval op een objectief beeld te vormen van carrièremogelijkheden en eventuele volgende stappen. Het loopbaanassessment wordt bijvoorbeeld ingezet bij een mogelijke verandering van functie of schoollocatie.

Waar kijkt het assessment leraar primair onderwijs naar

Leraren op de basisschool moeten tegenwoordig veel kunnen. Naast lesgeven moet de leraar ook een pedagogische en didactische aanpak hanteren, (sociaal) pedagogische problemen kunnen signaleren en zo nodig zorg verlenen of in gang zetten, en in teamverband bijdragen aan onderwijsontwikkeling en -verbetering. Daarnaast moet een leraar de eigen professionalisering op peil houden.

De leraar in het primair onderwijs heeft dan ook een breed scala aan competenties en vaardigheden nodig. Waar ons assessment precies naar kijkt, hangt altijd af van de specifieke vraagstelling, het type onderwijs en de school. Talentem levert immers maatwerk.

Hieronder volgen een aantal van de belangrijkste competenties in het onderwijs, waar we met ons onderzoek doorgaans dieper op in gaan. Al deze competenties komen in het leraren assessment primair onderwijs van Talentem aan bod.

 • Werk- en denkniveau met het oog op theoretische en praktische kennis en vakinhoudelijke, didactische en pedagogische vaardigheden; 
 • Kritisch denken en helicopterview met het oog op het overzicht houden in de klas en inzicht hebben in de taak, organisatie en werkwijze van de school; 
 • Inlevingsvermogen en sociale vaardigheden in de omgang met leerlingen; 
 • Communicatieve vaardigheden en een professionele houding, zowel als het gaat om leerlingen als om ouders/verzorgers en collega’s, en bedrevenheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; 
 • Leidinggeven en het bevorderen van samenwerking tussen leerlingen; 
 • Ordelijkheid en gestructureerdheid, om de activiteiten van leerlingen te plannen, rekening te houden met de behoeften van individuele leerlingen en hun ontwikkeling gedurende het jaar te volgen; 
 • Flexibiliteit, zowel in de dagelijkse structuur als in de manier van lesgeven, zodat differentiatie kan plaatsvinden; 
 • Pro-activiteit in het signaleren van pedagogische problemen en voorstellen doen van nieuwe lesmethoden en -programma’s.

Assessment leraar primair onderzoek en rapportage

Talentem levert maatwerk. Daarom hangt de vormgeving van het onderzoek en de rapportage altijd af van de specifieke vraag- en doelstellingen. Hier houden we rekening mee in het assessment. Daarom bepalen we deze vormgeving in overleg met jou en je school.

Om je toch een idee te geven, volgt hier een overzicht van onderdelen die over het algemeen aan bod komen.

 • De capaciteiten en competenties van de leraar, waarbij de eerder genoemde competenties vooral belicht worden; 
 • De persoonlijkheid en motivatie; 
 • De talenten, valkuilen en uitdagingen van de leraar, inclusief een advies over hoe hier het beste mee om gegaan kan worden; 
 • In het geval van een selectie assessment: een advies over de geschiktheid van de kandidaat en hoe goed hij of zij bij de functie en de school past; 
 • In het geval van een ontwikkelassessment: een overzicht van de ontwikkelgebieden en het ontwikkelpotentieel van de leraar, inclusief een advies over de vervolgstappen voor de professionele ontwikkeling; 
 • In het geval van een loopbaanassessment: een advies over mogelijke volgende stappen in de carrière van de leraar, waardoor hij of zij met een goed gevoel kan doorgroeien.

Assessment bureau primair onderwijs Talentem

Contact assessment center:
085 - 130 4676
assessment@talentem.nl

Assessment leraar primair onderwijs 
Assessment per provincie

Geen ingewikkelde taal.
Geen gedoe.
Geen tierelantijnen.
Wel streven naar perfectie.
Dat is Talentem!


"Wij zijn positief verrast door Talentem! De contextbepaling die jullie bij het assessment doen geeft draagvlak binnen de organisatie. Bovendien is het van toegevoegde waarde voor het proces en de uitvoering. Het assessmentrapport is fijn en logisch opgebouwd en de teksten zijn prettig uitgelegd: jullie rapport bevat een kop en een staart! Het ‘schakelen’ met de psycholoog ging snel en prettig. Ik ga deze positieve ervaring delen met mijn collega's."
Jolien, HR adviseur


Meer klanten over Talentem

Talentem Groep B.V gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close