Assessment integriteit Talentem

Opzet onderzoek assessment Talentem

Om de vraagstellingen voor onze klanten --door de.contextbepaling- zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, is het assessment onderzoek van Talentem opgezet vanuit vier invalshoeken:

 1. Persoonlijkheidsonderzoek
  inclusief integriteitsonderzoek
 2. Intelligentieonderzoek 
 3. Motivatieonderzoek 
 4. Gedragskenmerkenonderzoek 

Samen voorspellen deze vier onderdelen het gedrag van de kandidaat binnen de context van de vraagstelling.

Persoonlijkheidsonderzoek inclusief integriteitsonderzoek

Bij het persoonlijkheidsonderzoek van Talentem wordt één van de meest uitgebreide persoonlijkheidstests ingezet.

Na heranalyse van de oorspronkelijke data is overtuigend bewijs geleverd dat het persoonlijkheidsdomein niet uit vijf (Big Five Persoonlijkheidstest) maar uit zes basale dimensies bestaat. Uit verschillende studies blijkt dat met dit onderzoek betere voorspellingen kunnen worden gedaan over belangrijke onderdelen zoals studie- en werkprestaties, contraproductief gedrag en moreel handelen.

Integriteit assessment Talentem
Persoonlijkheidsonderzoek
Integriteitsonderzoek

De zes persoonlijkheidsdimensies zijn: 

 • Emotionaliteit 
 • Extraversie 
 • Verdraagzaamheid 
 • Consciëntieusheid 
 • Openheid voor ervaringen 
 • Integriteit

Intelligentieonderzoek

Het intelligentieonderzoek richt zich op verschillende gebieden van de intelligentie, om een duidelijk en betrouwbaar beeld van de intellectuele capaciteiten van de kandidaat te leveren. Er wordt niet alleen gekeken op welk niveau de kandidaat functioneert, maar ook of de kandidaat over een helicopterview beschikt en in staat is kritisch te denken.

Motivatieonderzoek

Het motivatieonderzoek richt zich op de intrinsieke gemotiveerdheid van de kandidaat en welke invloed stress in positieve en negatieve zin kan hebben in de werksituatie. Bij dit onderzoek richten we ons op drie persoonlijkheidskenmerken die grotendeels bepalend zijn voor de productiviteit en de houding ten opzichte van werk.

Gedragskenmerkenonderzoek

Het gedragskenmerkenonderzoek stelt bij de kandidaat psychologische kenmerken en gedragskenmerken vast en de daaraan verbonden potentiële risico’s, voor zowel de persoon als voor zijn/haar professionele omgeving.

Context en beoordeling

Bij Talentem vinden we het belangrijk om te benadrukken dat een assessment geen veroordeling is, maar een beoordeling. En deze beoordeling en het hierbij behorende advies en conclusie is altijd afhankelijk van de vraagstelling.

Assessment locaties in Nederland

Klik op de onderstaande kaart voor alle locaties in Nederland waar je bij Talentem assessments kan doen.

Assessment bureau Talentem

Contact Assessment Center: 
085 - 130 4676
assessment@talentem.nl

Geen ingewikkelde taal.
Geen gedoe.
Geen tierelantijnen.
Wel streven naar perfectie.
Dat is Talentem!


"Wij zijn positief verrast door Talentem! De contextbepaling die jullie bij het assessment doen geeft draagvlak binnen de organisatie. Bovendien is het van toegevoegde waarde voor het proces en de uitvoering. Het assessmentrapport is fijn en logisch opgebouwd en de teksten zijn prettig uitgelegd: jullie rapport bevat een kop en een staart! Het ‘schakelen’ met de psycholoog ging snel en prettig. Ik ga deze positieve ervaring delen met mijn collega's."
Jolien, HR adviseur


Meer klanten over Talentem

Talentem Groep B.V gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close