Talentem Assessment Center de stappen

Talentem Assessment Center de stappen

Talentem biedt haar klanten het meest valide, objectief en betrouwbaar assessmentonderzoek aan. De stappen van het Assessment Center van Talentem:

Talentem biedt het meest valide, objectief en betrouwbaar assessmentonderzoek aan.
 1. Contextbepaling
 2. Uitnodiging
 3. Testen thuis
 4. Testen assessment testdag
 5. De assessment testdag en het diepte-interview
 6. Uitgebreide schriftelijke rapportage
 7. Nabespreking assessment

1.) Contextbepaling assessment

Tijdens de contextbepaling zal de psycholoog door middel van een gestructureerd interview de context van de vraagstelling inventariseren en vaststellen. Zo krijgt de psycholoog, zonder tussenkomst van een derde en dus ‘zonder ruis op de lijn’, een goed beeld van de vraagstelling. 

Een goede vraagstelling is de basis voor een goed gebruik van het psychologisch onderzoek en de eventuele overige assessment instrumenten. Het vergroot de bruikbaarheid van het onderzoek en de psycholoog krijgt zicht op het gebruik van de resultaten van zijn onderzoek.

Vervolgens wordt er informatie verzameld over de persoon en de functie. Veel gebruikte informatie bronnen hierbij zijn:

 • Functiebeschrijving 
 • Competentieprofielen behorende bij de huidige functie of de vacature 
 • Curriculum vitae van de kandidaat 
 • Informatie uit het kennismakingsgesprek 
 • Aanvullende informatie van de opdrachtgever (mondeling, telefonisch of via de mail)

Op basis van de contextbepaling en de verzamelde informatie, wordt vervolgens vastgesteld welke assessment instrumenten het beste kunnen worden ingezet. De laatste stap in de voorbereiding van een assessment is het klaarzetten van de geselecteerde instrumenten.

2.) Uitnodiging assessment

De kandidaat ontvangt van Talentem een uitnodiging per email om deel te nemen aan het assessment center op een nader te bepalen locatie.

3.) Testen thuis: invullen persoonlijkheids- en waardentesten

De eerste reeks tests bestaat uit vragenlijsten, die een indicatie geven van persoonlijkheids- en gedragskenmerken van de kandidaat. De kandidaat krijgt hierbij een aantal alternatieven, waarvan hij/zij het alternatief moet kiezen dat het beste bij hem/haar past. Er is hierbij dus geen sprake van één correct antwoord. Bij deze tests is in de meeste gevallen geen sprake van een tijdslimiet.

De kandidaat kan voorafgaand aan het bezoek bij Talentem deze reeks testen thuis of elders invullen.

4.) Assessment testdag: invullen capaciteitentesten

Deze testdag start met het ontvangen van de kandidaat en een inleidend gesprek. In dit gesprek krijgt de kandidaat verdere uitleg over het programma en worden de procedures rondom het assessment nader toegelicht. Bij Talentem vinden we het belangrijk dat de kandidaat in dit gesprek op zijn gemak wordt gesteld zodat deze ontspannen aan de tests kan beginnen. Na het inleidende gesprek wordt gestart met het invullen van de capaciteitentest(s).

Vervolgens vult de kandidaat een aantal capaciteitentesten in.

Talentem Assessment Center de stappen
www.talentem.nl
De capaciteitentests zijn vaak tijdsgebonden en bestaan uit multiple choice vragen, waarbij telkens slechts één antwoord correct is. Deze tests worden gemaakt met behulp van een computer.

5.) Assessment testdag: diepte-interview

Nadat alle testen ingevuld en geïnterpreteerd zijn wordt er een diepte-interview afgenomen. Tijdens het diepte-interview van de psycholoog met de kandidaat wordt – voor een zo objectief mogelijke ‘meting’ – aan de hand van een vaste vragenlijst een interview gehouden, waarin de persoonlijkheidskenmerken en de motivatie van de kandidaat verder uitgediept worden.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat, voor de objectiviteit van het onderzoek, de psycholoog dit diepte-interview het beste (separaat) kan afnemen zonder vooraf de uitslagen van testinstrumenten al te hebben geïnterpreteerd.

Het assessment wordt -na interpretatie van de testinstrumenten- afgesloten met een mondelinge terugkoppeling van de resultaten van het assessment. Bij Talentem wordt aan de mondelinge terugkoppeling veel aandacht besteed, omdat wij het belangrijk vinden dat de boodschap goed over komt bij de kandidaat.

6.) Assessment rapportage

Nadat de kandidaat toestemming heeft gegeven, worden – indien gewenst – de hoofdlijnen van de resultaten van het assessment mondeling (meestal telefonisch) teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Naast de mondelinge terugkoppeling wordt er ook een uitgebreid schriftelijk testrapport opgesteld.

Onze visie is dat het assessmentrapport voor iedereen te begrijpen moet zijn. Geen moeilijke taal, maar gewoon to the point en duidelijk. Het rapporteren vindt plaats volgens een vast format, die de volgende onderdelen bevat:

 1. Vraagstelling 
 2. Advies 
 3. Assessment methode 
 4. Samenvatting van de resultaten 
 5. Conclusie 
 6. Talenten 
 7. Ontwikkeladvies 
 8. Volledige resultaten

Nadat het testrapport is opgesteld wordt deze per email naar de kandidaat gestuurd.

Nadat de kandidaat toestemming heeft gegeven voor doorzending van de rapportage naar de opdrachtgever, wordt het rapport ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. De opdrachtgever krijgt hierbij de mogelijkheid aangeboden om tijdens een persoonlijk gesprek of telefonisch een toelichting te krijgen bij de schriftelijke rapportage.

7.) Nabespreking assessment

Nadat de opdrachtgever een assessment rapportage ontvangen heeft, wordt er een afspraak ingepland met de opdrachtgever en de psycholoog van Talentem. Deze afspraak vindt via Microsoft Teams plaats. Tijdens deze afspraak zal de psycholoog eventuele vragen beantwoorden en het advies uit het rapport mondeling nader toelichten.

Assessment bureau Talentem

Contact Assessment Center:
085 - 130 4676
assessment@talentem.nl

Geen ingewikkelde taal.
Geen gedoe.
Geen tierelantijnen.
Wel streven naar perfectie.
Dat is Talentem!


"Wij zijn positief verrast door Talentem! De contextbepaling die jullie bij het assessment doen geeft draagvlak binnen de organisatie. Bovendien is het van toegevoegde waarde voor het proces en de uitvoering. Het assessmentrapport is fijn en logisch opgebouwd en de teksten zijn prettig uitgelegd: jullie rapport bevat een kop en een staart! Het ‘schakelen’ met de psycholoog ging snel en prettig. Ik ga deze positieve ervaring delen met mijn collega's."
Jolien, HR adviseur


Meer klanten over Talentem

Talentem Groep B.V gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close