Integriteit assessment

Integriteit assessment Talentem

Integriteit assessment Talentem: een nieuw aan te nemen werknemer draagt een zeker risico met zich mee. Hoe zal deze zich gedragen? Hoe integer is hij of zij eigenlijk? Zal de nieuwe medewerker voor ellende zorgen binnen je organisatie? Zal de kandidaat makkelijk een grens overschrijden? Hoe gaat hij / zij om met vertrouwelijke bedrijfsinformatie? Zet de kandidaat de veiligheid van anderen op het spel?

Deze donkere kant van de persoonlijkheid van een kandidaat wordt meestal niet zichtbaar tijdens een sollicitatiegesprek. Deze donkere kant van een kandidaat leggen we wél bloot met het integriteit assessment van Talentem.

Voor het integriteit assessment gebruikt Talentem wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijsten die disfunctionele (donkere kant) persoonlijkheidstrekken van kandidaten in kaart brengen, zodat onze opdrachtgevers (bij een selectieprocedure) zicht krijgen op de mogelijke risico’s die iemands gedrag met zich meebrengt op de werkvloer.

Contraproductief werkgedrag

Contraproductief werkgedrag is een verzamelnaam voor werkgedrag dat tegen het belang van de organisatie in gaat en dat de werksfeer ondermijnt. Voorbeelden zijn ongeoorloofde afwezigheid, pesten, kwaadspreken, manipuleren, schelden, diefstal, intimidatie en sabotage.

Integriteit assessment Talentem

Dergelijk gedrag kan opzettelijk zijn, door met opzet veiligheidsvoorschriften te negeren, diefstal of sabotage te plegen of vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, of onopzettelijk door een problematische communicatiestijl, vertraagde besluitvorming, vermijden van bepaalde kwesties of situaties, misbruik van autoriteit of status, intimidatie of onethisch leiderschap.

Met het integriteit assessment test Talentem tendensen die dergelijk gedrag kunnen veroorzaken op basis van diverse persoonlijkheidskenmerken.

Integriteit assessment: Pro-sociaal versus contraproductief werkgedrag

Uit onderzoeksresultaten blijkt dat de testen die wij inzetten bij het integriteit assessment goede voorspellers zijn voor zowel pro-sociaal werkgedrag (vrijwillig gedrag bedoeld om een ander individu, een groep of de gehele samenleving te dienen) als contraproductief werkgedrag (opzettelijk gedrag van een werknemer dat door de werkgever gezien wordt als strijdig met zijn gerechtvaardigde belangen).

Binnen assessments ligt veelal de nadruk op het verkrijgen van inzicht in de mate waarin een kandidaat over vaardigheden beschikt die ervoor zorgen dat hij of zij succesvol zal functioneren in een functie. Het integriteit assessment van Talentem richt zich daarnaast op de donkere kant van de persoonlijkheid, door de kans op disfunctioneel gedrag in een vroeg stadium binnen een selectieprocedure te signaleren.

Aan ontwikkeling van één van de testen die wij inzetten bij het integriteit assessment is meegewerkt door o.a. de volgende organisaties: Politie Nederland, Politie België, Defensie Nederland – onderdeel Luchtstrijdkrachten.

Minder integer en toch succesvol

Hoe vreemd het ook klinkt, iemand die minder integer is kan toch een zeer succesvolle medewerker zijn.

Als het gaat om ‘hoe om te gaan met integriteit’ en wat wel of niet wenselijk is voor een functie of voor de organisatie, bepalen wij uiteraard niet voor onze klanten. We meten wel de feiten en brengen de eventuele risico’s van iemands persoonlijkheid in beeld.

Omdat met name een lagere score op integriteit tot discussie kan leiden, informeren en adviseren wij kandidaten en opdrachtgevers zorgvuldig omtrent dit item. Onze ervaring is overigens dat kandidaten die lager scoren op het onderdeel integriteit dit veelal herkennen, geen moeite hebben met deze waarneming en er in de meeste gevallen ook trots op zijn (omdat het in ieder geval voor hunzelf functioneel en effectief werkt).

Stappen en tijdsinvestering Talentem assessment

Het integriteit assessment maakt standaard deel uit van het uitgebreid- en exclusief assessment van Talentem. Het assessment proces van Talentem bestaat uit de volgende stappen:

 1. Contextbepaling
  Tijdens de contextbepaling zal de psycholoog door middel van een gestructureerd interview met de betrokkenen van jullie organisatie de context van de vraagstelling inventariseren en vaststellen. Zo krijgt de psycholoog, zonder tussenkomst van een derde en dus ‘zonder ruis op de lijn’, een goed beeld van de vraagstelling. Het interview voor de contextbepaling duurt ongeveer een uur en wordt meestal telefonisch afgenomen.
 2. Uitnodiging
  De kandidaat ontvangt van Talentem een uitnodiging per email om deel te nemen aan het assessment center op een locatie in de buurt van jullie organisatie of de woonplaats van de kandidaat
 3. Testen thuis
  Voorafgaand aan het bezoek bij Talentem kan de kandidaat thuis (of elders) alvast een aantal persoonlijkheidstesten invullen. Het invullen van deze testen duurt gemiddeld 1½ tot 2 uur (afhankelijk van zijn of haar eigen snelheid); 
 4. De assessment testdag
  Tijdens de assessment testdag zal (zullen) de psycholoog (en bij het exclusief assessment de assessor) de kandidaat welkom heten en hem / haar zo veel mogelijk op zijn / haar gemak stellen. De kandidaat krijgt tijdens dit gesprek een duidelijke uitleg over de stappen van de testdag. Hierna vult hij / zij een aantal capaciteitentesten in. Het invullen van deze testen duurt ongeveer 2½ uur. Vervolgens heeft de kandidaat een diepte-interview met de psycholoog (en bij het exclusief assessment met de assessor). De duur van dit interview is (gemiddeld) 1½ uur. Tijdens dit interview worden de testresultaten met de kandidaat besproken en verder uitgediept; 
 5. Uitgebreide schriftelijke rapportage voor de kandidaat
  Na de testdag ontvangt de kandidaat, onder normale omstandigheden binnen vijf werkdagen, een uitgebreide schriftelijke rapportage waarin de resultaten van de assessment testdag zijn beschreven. Dit rapport bevat uiteraard ook een conclusie en advies; 
 6. Uitgebreide schriftelijke rapportage voor de opdrachtgever
  Nadat de kandidaat toestemming gegeven heeft voor doorzending van de rapportage, ontvangen de betrokkenen bij onze opdrachtgever het rapport.

Waar in Nederland kan je assessments doen?
Integriteit Assessment Talentem.
www.talentem.nl

Assessment bureau Talentem

Wil je meer informatie over het Integriteit assessment van Talentem, of heb je een andere vraag? Hieronder vind je onze contactgegevens. We beantwoorden je vragen graag!

Contact Assessment Center:
085 - 130 4676
assessment@talentem.nl

Geen ingewikkelde taal.
Geen gedoe.
Geen tierelantijnen.
Wel streven naar perfectie.
Dat is Talentem!


"Wij zijn positief verrast door Talentem! De contextbepaling die jullie bij het assessment doen geeft draagvlak binnen de organisatie. Bovendien is het van toegevoegde waarde voor het proces en de uitvoering. Het assessmentrapport is fijn en logisch opgebouwd en de teksten zijn prettig uitgelegd: jullie rapport bevat een kop en een staart! Het ‘schakelen’ met de psycholoog ging snel en prettig. Ik ga deze positieve ervaring delen met mijn collega's."
Jolien, HR adviseur


Meer klanten over Talentem

Talentem Groep B.V gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close